Zmiana -Czasowe wycofanie pojazdu osobowego z ruchu.

Z dniem 31 stycznia 2022r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022r w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000123 ) Rozporządzenie jest już uwzględnione w Ustawie Prawo o ruchu drogowym (polecam sobie zaktualizować dokument) à Art. 78a. (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf ) WYCOFANIE Z RUCHU Od 31 stycznia...