Życie i zdrowie

Ubezpieczenia na życie i zdrowie

Ich podstawą jest bezterminowe ubezpieczenie na życie. Możesz je rozszerzyć i kompleksowo zabezpieczyć Siebie także w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub pogorszenia się stanu Twojego zdrowia w wyniku choroby. Zapewnisz też dodatkowe wsparcie finansowe Bliskim, gdyby Ciebie zabrakło. Możesz zabezpieczyć także przyszłość finansową, dzięki możliwości inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Wsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania

Pomoc finansowa w razie pobytu w szpitalu

Zagraniczna druga opinia medyczna

Wypłata w razie śmierci

Wypłata w razie śmierci wskutek wypadku drogowego, powietrznego lub na wodzie

Wypłata w razie śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenia NNW

NNW indywidualne

NNW szkolne