Ubezpieczenie szkolne NNW -10% ZNIŻKI Z KODEM ” WWW10″

Ubezpieczenie szkolne – ochrona NNW dla dzieci i młodzieży do 26 lat

Wybierz najlepszą ochronę dla swojego dziecka.
Rodzicu, to Ty decydujesz!

Zalety

Atuty Ubezpieczenia Szkolnego NNW

 • Szeroki zakres ochrony zdrowia dzieci i młodzieży do 26 roku życia.
 • NNW szkolne działa nie tylko w szkole lub na uczelni, ale również poza nimi, także w dni wolne od zajęć.
 • Wypłata świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.
 • Jeśli w następstwie tego samego zdarzenia dojdzie do uszkodzenia ciała, za które przyjmiemy odpowiedzialność, oraz uszkodzenia lub zniszczenia okularów korekcyjnych Ubezpieczonego, to zwrócimy koszt ich naprawy lub nabycia nowych. Zwrot kosztów, o których mowa, nastąpi do 10% sumy ubezpieczenia przewidzianej dla świadczenia zwrotu kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Pokrycie wydatków na nabycie protez, a także zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Wyczynowe uprawianie sportu objęte jest ochroną w ramach wszystkich pakietów. Ochrona obejmuje zarówno sporty uprawiane na zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych, a także w ramach przynależności do klubów sportowych i nie tylko.
 • Możliwość rozszerzenia zakresu polisy o ubezpieczenie przed hejtem w Internecie. W sytuacji naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w obszarze internetu lub mediów społecznościowych zapewnimy pomoc prawną oraz specjalisty IT. Zadaniem tego specjalisty będzie zatrzymanie lub usunięcie dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych treści o ubezpieczonym. Natomiast w ramach pomocy prawnej zapewniamy m.in. konsultację drogą elektroniczną, przygotowanie opinii prawnych, wskazanie kancelarii prawnych, które specjalizują się w zakresie spraw wskazanych przez ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów sądowych i reprezentacji prawnej. Dodatkowo Ubezpieczony może skorzystać z konsultacji z psychologiem w formie telekonsultacji (np. za pośrednictwem telefonu, wideoczatu) oraz 10 wizyt stacjonarnych.
 • Dopasowana oferta i szeroki zakres sum ubezpieczenia (4 pakiety do wyboru).
 • W ramach każdej umowy zapewniamy szereg świadczeń na wypadek ukąszenia kleszcza:
  • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł
  • organizacja i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów – do kwoty 500 zł
  • refundacja kosztów antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł
 • Dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, skierowane do młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, a także odbywaniem praktyk czy przyuczaniem do zawodu. Do czynności życia prywatnego zaliczamy amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów, a także posiadanie lub używanie rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, deskorolek, deskorolek elektrycznych, wózków inwalidzkich, rolek czy też sprzętu pływającego do własnego użytku i nie tylko.
 • Możliwość ubezpieczenia osoby innej narodowości niż polska. Wówczas nie wymagamy podania numeru PESEL, a jedynie narodowości oraz daty urodzenia.

Zapraszamy do kontaktu.