Kilka słów o ubezpieczeniu szkolnym- NNW dziecka.

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży do 26 lat, chroniące przed skutkami uszkodzenia ciała lub śmierci, zawierane na 12 miesięcy.  

Kogo ubezpieczamy ? 

 • dzieci w żłobkach i przedszkolach 
 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
 • uczniów szkół specjalnych i sportowych 
 • uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych 
 • studentów, doktorantów 
 • słuchaczy placówek oświatowo – wychowawczych 

Dlaczego warto je wykupić dziecku ?

 • NNW szkolne działa nie tylko w szkole lub na uczelni, ale również poza nimi, także w dni wolne od zajęć. 
 • Wypłata świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. 
 • Pokrycie wydatków na nabycie protez, a także zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 
 • Wyczynowe uprawianie sportu objęte jest ochroną w ramach wszystkich pakietów. Ochrona obejmuje zarówno sporty uprawiane na zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych, a także w ramach przynależności do klubów sportowych i nie tylko. 
 • Możliwość rozszerzenia zakresu polisy o ubezpieczenie przed hejtem w Internecie. W sytuacji naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w obszarze internetu lub mediów społecznościowych zapewnimy pomoc prawną oraz specjalisty IT. Zadaniem tego specjalisty będzie zatrzymanie lub usunięcie dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych treści o ubezpieczonym. Natomiast w ramach infolinii prawnej zapewniamy m.in. konsultację drogą elektroniczną, przygotowanie opinii prawnych, wskazanie kancelarii prawnych, które specjalizują się w zakresie spraw wskazanych przez ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów sądowych i reprezentacji prawnej. Dodatkowo Ubezpieczony może skorzystać z konsultacji z psychologiem w formie telekonsultacji (np. za pośrednictwem telefonu, wideoczatu) oraz 2 wizyt stacjonarnych.
 • Dopasowana oferta i szeroki zakres sum ubezpieczenia (4 pakiety do wyboru). 
 • W ramach każdej umowy zapewniamy szereg świadczeń na wypadek ukąszenia kleszcza:  
 • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł 
 • organizacja i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów – do kwoty 500 zł 
 • refundacja kosztów antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł 
 • Dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, skierowane do młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, a także odbywaniem praktyk czy przyuczaniem do zawodu. Do czynności życia prywatnego zaliczamy amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów, a także posiadanie lub używanie rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, deskorolek, deskorolek elektrycznych, wózków inwalidzkich, rolek czy też sprzętu pływającego do własnego użytku i nie tylko. 
   

OC w życiu prywatnym, które skierowane jest do młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat, obejmuje szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, a także odbywaniem praktyk czy przyuczaniem do zawodu. 

Okno zbita szyba

Zakres pakietu 

Ubezpieczenie szkolne NNW to ubezpieczenie ochronne, które daje możliwość uzyskania świadczenia dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia m.in. w związku z uszkodzeniem ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. 

Do wyboru są 4 pakiety z szerokim zakresem sum ubezpieczenia. W ramach każdej umowy zapewniamy szereg świadczeń na wypadek ukąszenia kleszcza.  

Ubezpieczenie szkolne obejmuje wypadki w szkole, w domu, a także na zajęciach pozaszkolnych i wyjazdach w kraju i zagranicą. Chronimy również dzieci i młodzież uprawiające sport, zarówno amatorsko, jak i wyczynowo. 

Dodatkowo oferujemy: 

Ubezpieczenie ochrony prawnej – Hejt w Internecie, dzięki któremu w razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w Internecie, będzie miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej, specjalisty IT oraz konsultacji z psychologiem. 

Drewniane klocki z napisem hate

Co to jest hejt w internecie? 

Hejt to inaczej mowa nienawiści. Pełne pogardy, złości działanie danej osoby w Internecie. 

Rozszerz zakres polisy o ubezpieczenie pomocy w przypadku hejtu w Internecie. W ramach ubezpieczenia będziesz miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej oraz specjalisty IT w sytuacji, gdy dobre imię lub prawo do prywatności Ubezpieczonego w obszarze Internetu (w tym mediów społecznościowych), zostaną naruszone. Gdy Ubezpieczony zostanie pomówiony, znieważony lub gdy bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat życia prywatnego Ubezpieczonego, my podejmiemy prawne kroki mające na celu ochronę interesów Ubezpieczonego, a także zorganizujemy i opłacimy specjalistę IT, który podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym. 

Dodatkowo zorganizujemy i pokryjemy koszty konsultacji Ubezpieczonego z psychologiem, w formie telekonsultacji udzielanych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, wideoczat) oraz 2 wizyt stacjonarnych w placówce medycznej. 

Szkodę z ubezpieczenia szkolnego możesz zgłosić online. Zalecamy skorzystanie z możliwości powiadomienia nas o zdarzeniu bez wychodzenia z domu. Roszczenia z powodu ukąszenia kleszcza oraz w przypadku doświadczenia hejtu w Internecie można zgłaszać bezpośrednio pod numerem telefonu +48 22 529 85 31. Możesz wysłać wniosek o wypłatę świadczenia, który znajdziesz tutaj na adres: UNIQA TU S.A., ul Chłodna 51, 00-867, Warszawa lub na adres e-mail: szkody.szkolne@uniqa.pl 

Co obejmuje Ubezpieczenie Szkolne? 

Wybierz wariant Ubezpieczenia Szkolnego NNW 

Świadczenia Pakiet S Pakiet M Pakiet L Pakiet XL 
Śmierć w wyniku NW (w tym wypadku komunikacyjnego), udaru mózgu lub zawału serca 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 
Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 
Pobyt w szpitalu w następstwie NW (wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie do sumy ubezpieczenia) 30 zł /dzień  
SU–3600 zł 
40 zł /dzień  
SU-5400 zł 
60 zł /dzień  
SU-10 000 zł 
130 zł /dzień  
SU-18 000 zł 
pobyt niebędący następstwem NW (jednorazowe świadczenie, przy pobycie powyżej 5 dni) 400 zł 600 zł 800 zł 1000 zł 
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW (w tym odbudowa zębów stałych) 1500 zł 2000 zł 3000 zł 5000 zł 
nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie NW 2000 zł 3500 zł 5000 zł 7000 zł 
Śmierć rodzica w następstwie NW 1000 zł 1500 zł 2000 zł 2500 zł 
Zdiagnozowanie poważnego zachorowania 1500 zł 2000 zł 3000 zł 5000 zł 
Wyczynowe uprawianie sportu     
Odmrożenie / oparzenie w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW 
Ugryzienie przez psa w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW 
Kleszcz     
Hejt w internecie opcja opcja opcja opcja 
OC w życiu prywatnym* (SG – 20 000 zł)*Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest oferowane w sytuacji, gdy ubezpieczony ma powyżej 13 lat. opcja opcja opcja opcja