Kilka słów o ubezpieczeniu szkolnym- NNW dziecka.

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży do 26 lat, chroniące przed skutkami uszkodzenia ciała lub śmierci, zawierane na 12 miesięcy.   Kogo ubezpieczamy ?  dzieci w żłobkach i przedszkolach uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczniów szkół specjalnych i sportowych  uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych studentów, doktorantów słuchaczy placówek oświatowo - wychowawczych ...

Witaj szkoło !!!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 mamy już za sobą. Czas pomyśleć o ubezpieczeniu naszego dziecka od następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW). Szkoły w obecnych czasach zazwyczaj nie proponują grupowego ubezpieczenia dla swoich uczniów, dlatego rodzice powinni zatroszczyć się o to sami. Więcej o ubezpieczeniu NNW piszemy na naszym blogu.