Kilka słów o ubezpieczeniu szkolnym- NNW dziecka.

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży do 26 lat, chroniące przed skutkami uszkodzenia ciała lub śmierci, zawierane na 12 miesięcy.   Kogo ubezpieczamy ?  dzieci w żłobkach i przedszkolach uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczniów szkół specjalnych i sportowych  uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych studentów, doktorantów słuchaczy placówek oświatowo - wychowawczych ...