Od dziś w Generali ochrona zniżek w OC !!!

Wykupując to ubezpieczenie, Generali gwarantuje, że w razie spowodowania jednej szkody OC ubezpieczonym pojazdem, zniżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia OC na tym pojeździe w kolejnym roku zostanie utrzymana, a składka za ubezpieczenie OC w kolejnym roku nie zmieni się, o ile w umowie zawieranej na kolejny rok nie nastąpiły zmiany...