Ubezpieczenia jachtów

W Polsce ubezpieczenie jachtów jest dobrowolne. Jednakże wielu właścicieli łodzi wykupuje polisy, gdyż zagrożenia pogodowe typu burze, szkwał czy gradobicia są coraz powszechniejszymi zjawiskami na naszych jeziorach.  Ubezpieczenie jachtów śródlądowych zapewni maksymalną ochronę na wodach.

Ochrona jachtów żaglowych, żaglowo-motorowych i motorowych na polskich i zagranicznych wodach morskich i akwenach śródlądowych, a także w czasie postoju w portach, przystaniach i zimowiskach.

CASCO jachtów

Obejmujemy ochroną jachty żaglowe, żaglowo-motorowe i motorowe:

  • użytkowane na polskich i zagranicznych morzach i akwenach śródlądowych,
  • przebywające w czasie postoju w portach, przystaniach i zimowiskach.

Przejmujemy odpowiedzialność za szkody całkowite i częściowe polegające na:

  • uszkodzeniu kadłuba,
  • uszkodzeniu wyposażenia,
  • uszkodzeniu urządzeń maszynowych lub pomocniczych,

które powstały w trakcie użytkowania jednostki.

Możesz rozszerzyć standardowy zakres ochrony o szkody powstałe na jachcie w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.

OC armatora

To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla armatorów.

Jeśli w czasie i w związku z posiadaniem lub użytkowaniem jachtu wyrządzisz innym osobom szkody rzeczowe lub osobowe, które masz prawny obowiązek naprawić, pokryjemy je w ramach umowy.

Zapraszamy do kontaktu 🙂