Wydając stosunkowo niewielką kwotę możemy zapewnić sobie zwrot wydatków poniesionych na przelot czy imprezę turystyczną, jeśli będziemy musieli z niej zrezygnować.

Planujesz wyjazd, wakacje, szukasz najlepszego miejsca i w końcu rezerwujesz wycieczkę na Korfu, lub kupujesz bilet lotniczy do Bangkoku. Do wyjazdu jest jeszcze dużo czasu i boisz się, że zachorują ci dzieci lub starsi rodzice i nie będziesz mógł polecieć?

Wydałeś kilkumiesięczne oszczędności na zorganizowane wczasy rodzinne pod palmą i obawiasz się, że w ostatniej chwili coś ci wypadnie i stracisz pieniądze?

Kup ubezpieczenie rezygnacji.

Co daje polisa?

Przedmiotem ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej jest ryzyko poniesienia kosztów z tytułu odwołania przez ubezpieczonego uczestnictwa w niej przed planowaną datą wyjazdu, określoną w umowie uczestnictwa w imprezie turystycznej zawartej z organizatorem turystyki.

Pamiętaj jednak, że zwrot kosztów dostaniesz tylko wtedy, gdy rezygnacja z podróży nastąpi z przyczyn wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)każdego z ubezpieczycieli, a nie wtedy, gdy uznasz, że zamiast opłaconych już wczasów na Majorce wolisz jednak Teneryfę.

Ubezpieczyciel zwróci nam koszty poniesione w związku z przerwaniem lub rezygnacją z imprezy turystycznej, jeśli powód wycofania się będzie wynikiem nieprzewidzianej, nagłej, losowej sytuacji, niezależnej od ubezpieczonego.

W jakich sytuacjach może zadziałać ubezpieczenie ?

Do najczęstszych powodów uprawniających do skorzystania z polisy od kosztów rezygnacji należą:

 • Nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba – dotyczy to zarówno osoby ubezpieczonej, jak  też współuczestników wyjazdu i osób bliskich. Choroba bądź uraz musi jednak oznaczać, że ubezpieczony nie wyleczy się do czasu podróży.

Przykład: Trzy dni przed urlopem nasz bliski, który miał towarzyszyć nam w podróży, doznaje bardzo poważnego złamania w wypadku drogowym. W jego wyniku nie może samodzielnie się poruszać i musi pozostać w szpitalu. W takiej sytuacji możemy ubiegać się o zwrot kosztów związanych z rezygnacją z podróży.

 • Utrata dokumentów w wyniku kradzieży – rezygnacja z imprezy turystycznej będzie uzasadniona również w sytuacji, gdy w wyniku kradzieży stracimy niezbędne do odbycia podróży dokumenty (dowód osobisty, paszport, wizę). Kradzież musi być jednak zgłoszona na policję i udokumentowana.

Przykład: Tydzień przed planowanym urlopem zostajemy okradzeni. W wyniku tego zdarzenia tracimy dowód osobisty, niezbędny podczas zagranicznego wyjazdu. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zapewni nam ochronę przed ponoszeniem kosztów związanych z odwołaniem podróży.

 • Zgon – w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, polisa pokryje  koszty związane z zerwaniem umowy z biurem podróży (również gdy śmierć nastąpi w wyniku przewlekłej choroby). W razie śmierci współuczestnika, ubezpieczyciel zwróci koszty odwołania imprezy turystycznej, jeśli do zdarzenia doszło w okresie maksymalnie od 45-60 dni (zależnie od ubezpieczyciela) poprzedzających termin planowanego wyjazdu.

Przykład: Nasz bliski umiera, kiedy jesteśmy na urlopie. W takiej sytuacji możemy wrócić do kraju, nie ponosząc finansowych konsekwencji przerwania wykupionej i opłaconej wcześniej wycieczki.

 • Poważne zdarzenia losowe – wszelkie sytuacje, do których dochodzi w sposób nagły, niezależne od osoby ubezpieczonej. To na przykład: zalanie mieszkania, włamanie, pożar, huragan. Wystąpienie takich zdarzeń nie może mieć jednak miejsca w terminie dłuższym niż 14 dni od planowanej daty wyjazdu.

Przykład: Dwa dni przed planowaną podróżą w naszym domu wybucha groźny pożar. W związku z formalnościami, które towarzyszą takiemu zdarzeniu, musimy przez dłuższy czas pozostać na miejscu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel zwróci koszty związanych z anulowaniem urlopu.

Inne przykłady powodów uzasadnionego odwołania imprezy turystycznej, które uznaje większość ubezpieczycieli, to:

 • Komplikacje związane z ciążą
 • Utrata pracy
 • Wyznaczenie terminu pobytu w sanatorium (w ramach NFZ)
 • Reakcja alergiczna na obowiązkowe szczepienie
 • Otrzymanie wezwania do sądu
 • Ustalenie przez uczelnię wyższą (lub szkołę) warunkowego egzaminu (koniecznego do kontynuacji nauki)
 • Rozpoczęcie pracy (w przypadku osób wcześniej bezrobotnych)

Kiedy można zawrzeć taką polisę ?

Ubezpieczenie rezygnacji można zawrzeć tylko w określonym czasie po wykupieniu wycieczki albo biletu lotniczego. Czas ten określa samodzielnie każdy ubezpieczyciel. Przeważnie jest to od trzech do siedmiu dni. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub podróży zostało mniej niż 30 dni, kiedy to towarzystwa najczęściej zgadzają się na podpisanie umowy jedynie w dniu zakupu wycieczki bądź biletu. Takie zapisy mają zapobiec kupowaniu ubezpieczenia rezygnacji wtedy, gdy skorzystanie z polisy staje się niemal pewne, ponieważ np. zachorował nam ktoś bliski albo mamy taką sytuacje w pracy, że w każdej chwili spodziewamy się, że zostaniemy zwolnieni.