Ubezpieczenie OC graniczne dla uchodźców z Ukrainy !!!

Branża ubezpieczeniowa niesie pomoc obywatelom Ukrainy. Krótkoterminowe ubezpieczenie OC na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy jest bezpłatne. Oferują je ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia te są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych.

Solidarni z Ukraina