Brak ważnych przeglądów może skutkować odmową odszkodowania !

Czy wiesz, że okresowy przegląd techniczny budynku należy przeprowadzić co kilka lat, a stan niektórych instalacji sprawdzać nawet co rok? Taki obowiązek ciąży na każdym właścicielu obiektu budowlanego lub na jego zarządcy. Choć wielu właścicielom kontrole okresowe budynków wydają się jedynie uciążliwym i kosztownym obowiązkiem, tak naprawdę służą do zapewnienia...

Z CESJĄ NA BANK TANIEJ

Pomimo niepewnej sytuacji spowodowanej trwającą wciąż pandemią rynek mieszkaniowy nadal kwitnie. W 2020 roku deweloperzy sprzedali ponad 50 tysięcy nowych mieszkań, a banki udzieliły około 200 tysięcy kredytów hipotecznych. Zaciągnięcie takiego kredytu wiąże się z koniecznością ubezpieczenia zakupionej nieruchomości od zdarzeń losowych oraz dokonania  tzw. Cesji praw z polisy na...