Nowe warianty PZU Pomoc w Drodze

Informujemy o rozszerzeniu ubezpieczenia PZU Pomoc w Drodze o nowe warianty: Komfort Truck i Super Truck. Nowe warianty umożliwią sprzedaż PZU Pomoc w Drodze dla taboru ciężkiego od 29.05 z okresem odpowiedzialności od 31.05.2021 r.  Dla kogo przeznaczone są nowe warianty? Nowe warianty przeznaczone są dla przewoźników drogowych, operatorów turystycznych i wszystkich, którzy posiadają: pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej...