RÓŻOWY PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM WALKI Z RAKIEM PIERSI

Październik jako Miesiąc Świadomości Raka Piersi (tzw. Różowy Październik) celebrowany jest na świecie od 1985 roku. W ramach tej kampanii 15 października jest Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka.

W tym czasie podejmowane są tematy związane z profilaktyką, diagnostyką, nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi oraz wsparciem osób chorych. Z okazji Różowego Października pragniemy wspólnie promować świadomość dotyczącą Raka Piersi. Z naszej strony spróbujemy przybliżyć możliwości jakie daje sektor ubezpieczeń do pomocy w walce z Rakiem Piersi, ale najpierw trochę danych.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet na świecie (25%), stanowi również najczęstszą przyczynę zgonu (14%). Wśród kobiet żyjących z nowotworami aż 36% to kobiety z nowotworem piersi. Każdego roku 1,7 miliona kobiet rozpoznaje u siebie  raka piersi. Z tej przyczyny umiera pół miliona kobiet na całym świecie Większość wszystkich przypadków zachorowań (80%) dotyczy kobiet po 50 roku życia (po menopauzie) . W ostatnich latach istotnie zwiększa się zachorowalność w grupie wiekowej 20-49 lat. Największą przeszkodą w walce z rakiem jest jego późna wykrywalność, wtedy gdy jest on już w zaawansowanym stadium. Wiele kobiet wciąż bagatelizuje problem i wydają się nie być świadome, że właściwa profilaktyka może uratować im życie. Postęp medycyny, umiejętności lekarzy, specjalistyczna aparatura stosowana w diagnostyce i leczeniu onkologicznym pozwalają w zdecydowanej większości przy wczesnym wykryciu raka na jego całkowite wyleczenie. Dlatego warto regularnie wykonywać badania diagnostyczne (mammografię, USG i samobadanie piersi). We współczesnej onkologii stosuje się tzw. wielodyscyplinarne leczenie skojarzone, które uwzględnia metody postępowania miejscowego (chirurgia i napromienianie) oraz systemowego (chemioterapia, hormonoterapia, terapia celowana molekularnie). Wybór strategii leczenia zależy od wielu czynników takich jak: stopień zaawansowania klinicznego, obecności przerzutów, wyników badań i możliwości.

Po usłyszeniu trudnej diagnozy może pojawić się lęk o przyszłość, trudności związane z chorobą, jak również o możliwości i  koszty związane z leczeniem.

Mimo, iż w Polsce opieka zdrowotna jest refundowana, warto wiedzieć że jedynie 20% terapii które są rekomendowane przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej podlega finansowaniu z państwowego ubezpieczenia zdrowotnego. W resztę terapii konieczne jest często zaangażowanie własnych środków finansowych.

Firmy ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw takim potrzebom i proponują pomoc finansową, jak również często organizację procesu leczenia i jego pokrycie.

Warta w swojej ofercie posiada produkt- Warta Sposób na Raka.

Warta Sposób na Raka realnie wspiera naszych klientów – poza wypłatą świadczenia pieniężnego o wartości nawet 200 tys. w przypadku diagnozy nowotworu złośliwego (w stadium inwazyjnym), zapewnia także m.in. pomoc już po diagnozie w formie drugiej opinii medycznej. Jest to kluczowe, ponieważ szybkie i poprawne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie właściwego leczenia to podstawa w walce z tą chorobą. Polisa obejmuje wszystkie pierwotne nowotwory złośliwe oraz łagodny nowotwór mózgu. Warta Sposób na Raka zapewnia pomoc finansową oraz wsparcie w procesie leczenia, aż przez 10 lat od postawionej diagnozy. Polisa, w zależności od wybranej opcji, zapewnia pomoc jak poniżej:

Hestia proponuje ubezpieczenie Global Doctors , które zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Global Doctors gwarantuje dostęp do najlepszych lekarzy wszystkich specjalizacji. Dorośli oraz dzieci posiadający polisę, mogą liczyć na pełne finansowanie nie tylko leczenia, ale również kosztów podróży, transportu medycznego, zakwaterowania, koordynacji wszystkich formalności oraz pomocy tłumacza. Dodatkowo Global Doctors sfinansuje koszt zakupu niezbędnych lekarstw do 50 000 € po powrocie do kraju.

Podobnie, jak w przypadku profilaktyki zdrowotnej i regularnych badań aby uchronić się przed zachorowaniem lub zdiagnozować w jak najwcześniejszym stadium nowotwór ,aby ubezpieczenie mogło pomóc w chorobie należy je zawrzeć odpowiednio wcześniej . Potraktować je jako profilaktykę i zabezpieczyć się gdy nic się nie dzieje.

Zapraszamy do kontaktu.