Po sprzedaży pojazdu należy wykonać te dwie podstawowe czynności.

  1. Zawiadomić wydział komunikacji o sprzedaży samochodu

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel w ciągu 30 dni powinien zgłosić fakt sprzedaży pojazdu do swojego wydziału komunikacji.

Uwaga kara – od Stycznia 2020 roku, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, za niedopełnienie formalności dotyczących poinformowania wydziału komunikacji o sprzedaży samochodu może zostać nałożona na nas kara w wysokości od 200,00 do 1000,00 zł. Ponadto mogą nas spotkać innego rodzaju konsekwencje. Jeśli kupujący również nie zgłosi tego faktu i będzie jeździć na naszych tablicach rejestracyjnych, a dojdzie do zdarzenia, to na nas spadnie wyjaśnianie całej sprawy. Będziemy musieli wskazać kierującego i wysłać umowę sprzedaży do odpowiednich organów.

2.   Powiadomić firmę ubezpieczeniową o sprzedaży.

W zawiadomieniu należy podać nasze dane oraz dane nabywcy: 

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres zamieszkania
  • numer PESEL
  • a wypadku osób prawnych adres siedziby i numeru REGON.

W sytuacji niedopełnienia tego obowiązku może się okazać, że to my będziemy musieli opłacić kolejną składkę OC. Warto też wiedzieć, że w przypadku AC i NNW należy nam się zwrot z niewykorzystanej części opłaconej składki.