Kolizja drogowa co i jak

Kolizja to zdarzenie drogowe w którym nikt nie zginął i nie ma osób rannych. Jedyne straty to uszkodzenia uczestniczących w tym zdarzeniu pojazdów. Chociaż jest to nieprzyjemne i często uciążliwe dobrze wiedzieć, że do takiego zdarzenia nie ma obowiązku wzywania policji i nie ma obowiązku nieruszania pojazdów– tak jak to bywa przy wypadku.

Często wręcz jest wskazane, by przestawić pojazd, aby nie utrudniał ruchu i aby spokojnie można było się przyjrzeć uszkodzeniom.

Jeśli to Ty jesteś winny kolizji- pamiętaj aby nie uciekać pod żadnym pozorem z miejsca zdarzenia.

Jeśli nie jesteśmy w stanie zadbać o całkowite usunięcie aut z drogi, postarajmy się chociaż o zaparkowanie ich w miejscu, w którym nie tamują ruchu oraz właściwe oznaczenie – włączonymi światłami awaryjnymi oraz trójkątem bezpieczeństwa.

W przypadku kolizji drogowej kluczową kwestią jest ustalenie sprawcy. Jeśli uczestnikom zdarzenia uda się dość do porozumienia odnośnie winy, nie ma potrzeby wzywania policji na miejsce zdarzenia, jednak trzeba wówczas spisać stosowne oświadczenie. Istnieją natomiast sytuacje, w których obecność służb mundurowych będzie konieczna, np.:

 • gdy jeden z uczestników kolizji jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • mamy wątpliwości co do ważności dokumentów drugiego kierowcy: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i/lub potwierdzenia OC (w tym także rozbieżności między danymi z UFG, HistoriaPojazdu.gov.pl i mObywatel)
 • gdy kierowca nie chce podać swoich danych podczas spisywania oświadczenia.
 • sprawca uciekł lub próbuje uciec z miejsca zdarzenia.
 • sprawca na miejscu próbuje zacierać ślady kolizji.
 • drugi kierowca jest agresywny, wysuwa groźby karalne, próbuje nas zastraszyć, mamy obawy o nasze bezpieczeństwo
 • drugi kierowca jest obcokrajowcem, z którym z powodu bariery językowej nie jesteś się w stanie porozumieć i/lub uzyskać informacji na temat jego ubezpieczenia

Jeśli powyższe sytuacje nie występują, dużo lepszym wyborem będzie spisanie oświadczenia o kolizji drogowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Warto skorzystać z gotowego wzoru w wersji PDF, wydrukować sobie parę egzemplarzy i wozić w schowku na wszelki wypadek. Takie druki oświadczenia są również dostępne u ubezpieczycieli w biurach. Jeśli nie mamy takiego gotowego oświadczenia wówczas spokojnie można je sporządzić na zwykłej kartce papieru.

Jak spisać oświadczenie po kolizji drogowej?

Należy zacząć od tego, że całe oświadczenie powinien spisać sprawca zdarzenia – w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że mógłby on później wyprzeć się winy, pomimo widniejącego na dokumencie własnego podpisu.

W poprawnie spisanym oświadczeniu,  powinny znaleźć się dane uczestników kolizji oraz szczegółowe informacje na temat zdarzenia, czyli:

 • dane osobowe uczestników kolizji – imię, nazwisko, PESEL, adres, numer dowodu osobistego, numer i kategoria prawa jazdy
 • dane pojazdów uczestniczących w kolizji model, marka, numer rejestracyjny, imię i nazwisko/nazwa oraz adres właściciela
 • dane polisy ubezpieczeniowej sprawcy – nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy OC, data ważności
 • dokładna data i miejsce zdarzenia – godzina, miejscowość, nazwy ulic, numer najbliższego domu lub najbliższego słupka drogowego
 • dokładny opis okoliczności zdarzeniakto jaki manewr wykonywał, jakie były nadawane sygnały świetlne, kto zmieniał pas, jakie znaki regulowały pierwszeństwo przejazdu itp.
 • dokładny opis uszkodzeń pojazdów – miejsce uderzenia, części, na których widoczne są uszkodzenia
 • Informacja na temat świadków zdarzenia,
 • wyraźne wyszczególnienie sprawstwa – np. zdanie “spowodowałem kolizję”, “jestem winny kolizji”, “jestem sprawcą kolizji”, “doprowadziłem do kolizji”, “ponoszę odpowiedzialność za kolizję” lub inne niepozostawiające wątpliwości co do odpowiedzialności ubezpieczeniowej
 • Podpisy kierowców na każdej stronie oświadczenia,
 • oświadczenie, że dokument został spisany dobrowolnie, bez przymusu i świadomie
 • szkic sytuacyjny – rysunek kolizji

 • Dokumentacja fotograficzna – jeśli istnieje możliwość wykonania zdjęć.

Oświadczenie sprawcy – co dalej?

Teraz należy zgłosić szkodę do towarzystwa, w którym sprawca posiada ubezpieczenie. Na zgłoszenie szkody z OC sprawcy są 3 lata, jednak w praktyce nie warto czekać więcej niż kilka dni.

Szkodę można zgłosić online– korzystając z internetowego formularza na stronie firmy ubezpieczeniowej lub telefonicznie -dzwoniąc na infolinię towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jeśli firma ubezpieczeniową sprawcy masz utrudniony kontakt lub nie budzi Twojego zaufania to możesz spróbować zlikwidować szkodę za pośrednictwem swojego ubezpieczyciela – umożliwia to program Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS), do którego należy większość ubezpieczycieli. Polega on na tym, że zgłaszasz szkodę do swojego wystawcy OC, który ustala wysokość odszkodowania i likwiduje szkodę, a następnie bez twojego udziału dochodzi swoich roszczeń u ubezpieczyciela sprawcy.

.