Global Doctors, zapewnia najwyższy standard ochrony

W zależności od wybranego rodzaju i wariantu ubezpieczenia m.in.

  • organizację i pokrycie kosztów leczenia w renomowanych klinikach medycznych na całym świecie
  • dostęp do kilku tysięcy najlepszych światowych specjalistów
  • sumę ubezpieczenia do 2 mln euro w całym życiu Ubezpieczonego lub Dziecka
  • kompleksową opiekę w trakcie całego procesu leczenia
  • organizację i pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej (a w przypadku chorego dziecka – dwóch opiekunów)
  • usługę Follow Up Care, obejmującą kontrolę stanu zdrowia po zakończeniu leczenia, dostępną w Polsce lub za granicą
  • po powrocie z leczenia za granicą pokrywanie kosztów leków zakupionych w Polsce oraz poza jej granicami do kwoty 50 tys. euro
  • dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu w wysokości 100 euro za dzień
  • w przypadku siły wyższej i ograniczeń w przemieszczaniu się (np. w czasie pandemii) możliwość zorganizowania alternatywnego leczenia w Polsce zamiast wyjazdu za granicę.