Brak ważnych przeglądów może skutkować odmową odszkodowania !

Czy wiesz, że okresowy przegląd techniczny budynku należy przeprowadzić co kilka lat, a stan niektórych instalacji sprawdzać nawet co rok? Taki obowiązek ciąży na każdym właścicielu obiektu budowlanego lub na jego zarządcy.

Choć wielu właścicielom kontrole okresowe budynków wydają się jedynie uciążliwym i kosztownym obowiązkiem, tak naprawdę służą do zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkownikom. Dzięki nim można wykryć poważne usterki np. w instalacji gazowej, czy uszkodzenia kluczowych elementów konstrukcyjnych, które mogłyby zagrażać nie tylko zdrowiu, ale nawet życiu mieszkańców:

Raz w roku

-Kontrola przewodów kominowych

-Kontrola instalacji gazowej

-Kontrola instalacji służących ochronie środowiska (przyłącza kanalizacyjne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków )

Raz na 2/4 lata

-Kontrola okresowa stanu technicznego kotłów

Raz na 5 lat

-Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

-Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Zleć przeglądy specjalistom i zachowaj protokoły !